Kårstämma 2024

6 mars, 2024 av Anton Nilsson

Tisdag 12/3 2024 klockan 18:30 är det dags för årets kårstämma!

Alla medlemmar i Vellinge Scoutkår välkomna och alla har rösträtt på stämman oavsett ålder!

Vill du läsa in dig på handlingarna till stämman och förslagen vi ska rösta om så finns de här:

Verksamhetsberättelser för 2023, inklusive bilagor och ekonomisk rapportering.

Verksamhetsplan för 2024

Motioner, det finns 3 inkomna motioner med svar från styrelsen

Budget för 2024