Några av platserna som vi brukar vara på

Kårlokalen i Gamla Brandstationen

 

 

xx

Arrie Strövområde

xx

Ljungens naturreservat

xx