island header

Som Europas nordligaste land och med en unik, storslagen natur är Island ett drömresemål för många. Och scouter är inget undantag!

 

Vad är Ævintýri?

Ævintýri är namnet som vi gett till nästa års stora islandsäventyr, och det är så lätt som ordet för äventyr på isländska!

Under arrangemanget kommer vi att utforska Island med ett extra fokus på den Isländska kulturen, naturen och hur landet ställer sig till hållbarhetsfrågan med världens mest geotermiska mark.

 

Hur kommer arrangemanget se ut?

Tyvärr kommer vi inte ha möjlighet att delta på enbart ena halvan av det isländska jamboreen, men vi tror vi har hittat en plan som gör att vi fortfarande hinner med det mesta som vi tror vi vill göra, samtidigt som vi deltar på hela lägret.

10 juli

Avresa från Kastrup tidigt på morgonen

10-12 juli

Utforska Reykjavik och kanske besöka någon scoutkår

12-19 juli

vi deltar på Landsmót Skátar, Islands jamboree

19-22 juli

Vi har vår egen rundresa där vi utforskar södra Island.

23 juli

Vi flyger hem strax efter midnatt och landar tidigt på morgonen.

Lägret

Den 12-19 juli kommer de isländska scouterna genomföra sitt nationella läger på den nationella lägerplatser Ulfjulsvatn. Lägerplatsen har använts vid flera nationella läger tidigare och ger tillgång till en bredd av olika aktiviteter. Det finns spontanaktiviter som klättring och paddling men även programaktiviteter som bygger på fem olika naturvärldar som deltagarna kommer få besöka.

På lägret kommer upp emot 1500 scouter att vara med, flera hundra av dem internationella deltagare från hela världen.

Rundresan

Utöver vårt besök på lägret planerar vi att besöka så mycket olika sevärdheter och olika aktiviteter som vi kan. Vi kommer mest troligen spendera mer eller mindre hela resan i tält såväl på lägerområdet och sedan på campingar.

Rundresan kommer att pågå 10-12/7 och 19-22/7.

Exakt vad vi kommer se är svårt för oss att säga redan nu. Några alternativ som är på kartan är: Geysir, Tingvellir, Vattenfall, Svarta stränder, Raviner, Islandshästar, Varma källor och såklart huvudstaden Reykjavik.

Vi arbetar för att få fram ett arrangemang där vi hinner se och uppleva så mycket som möjligt samtidigt som vi noga överväger varje krona och varje kilometer.

 

Transporter

För att komma till Island kommer vi att behöva flyga (eller ta en väldigt lång båttur och det vill vi inte). Därför kommer vi i anmälan be om passuppgifter för alla deltagare.

Alla deltagare ska senast den 28/2 ha ett pass som är giltigt till den 31/12. Om scouten inte har det vid anmälan kan ni skriva in nuvarande pass och uppdatera när ni skaffat ett nytt pass.

Väl på plats på Island kommer vi också behöva transportera oss en del, exakt hur vet vi inte än men vi har många planer och idéer!

 

Kostnad

Island är inte ett billigt land och inte heller är en resa som denna så billig att planera och genomföra. Just nu räknar vi med att resan kommer att kosta maximalt 13 300 kronor per person.

Den siffran hoppas vi självklart kunna minska genom smarta val på vägen och genom att söka bidrag, sponsring och tjäna in pengar.

Vår målbild är att priset per person ska hamna på 7 000-8 000kr eller mindre. Redan nu tror vi vi kommer kunna sänka kostnaden ner till 11 000kr.

Men vi kommer mest troligen inte veta slutpriset förrän i maj. vi kommer uppdatera de som är anmälda med läget allt eftersom vi har möjlighet att sänka priset.

 

Inbetalning av avgifter

I samband med anmälan måste alla deltagare betala in 5000kr till Vellinge Scoutkårs bankgiro.
Vellinge Scoutkår, Bankgiro nr: 983-6321, Ange: Scoutens namn och Island. Inbetalningen ska vara oss tillhanda senast 8/12 2023.

Detta för att täcka de första avgifterna till Lägret på Island och flygresan dit.

Vi kommer återkomma med fler datum för inbetalningar när vi veta när resterande avgifter behöver betalas.

Vi hoppas att vi kommer kunna betala tillbaka delar av avgifterna när vi samlat in mer bidrag därför kommer ni i anmälan få skriva in vilka konton som möjliga återbetalningar ska göras till.

 

Bidrag

Anledningen till att vi inte kan veta slutkostnaden tidigare än så är att vi kommer att söka en mängd stipendier och bidrag från olika bidragsgivare som alla har olika ansökningstider under våren och först runt maj kommer vi veta svaren från en del av dem.

Känner du till något sätt för oss att samla in mer pengar, prata gärna med en ledare.

Enskilda scouter kan också söka bidrag själva, t.ex. genom Scouternas stödfond, Lions eller liknande.

 

Anmälan

Vi har nu öppnat vår definitivanmälan! Anmälan hittar du efter länken som leder till Scoutnet.

I samband med anmälan ska underskrivet ”Parental Consent” lämnas in för alla som vid anmälan är under 18 år. Alla deltagare måste också godkänna att följa scouternas policys, de kan du läsa här.

I anmälan kommer du också behöva fylla i pass uppgifter och bankuppgifter för eventuella återbetalningar.

I samband med anmälan, och senast 8/12 ska en första delavgift på 5000kr per deltagare betalas in till Vellinge scoutkårs konto.

Vellinge Scoutkår, Bankgiro nr: 983-6321, Ange: Scoutens namn och Island. Inbetalningen ska vara oss tillhanda senast 8/12 2023.

 

 

Här kan du skicka in din anmälan

Deltagande på islandsresan är öppet för alla scouter födda 2010 eller tidigare.

Anmälningsregler

 • Ansökningar till Ævintýri – Islandsäventyret 2024 är bindande.
 • Jag som anmäler mig till Ævintýri – Islandsäventyret säkerställer att alla uppgifter i min anmälan stämmer.
 • Jag som anmäler mig till Ævintýri – Islandsäventyret säkerställer att jag senast den 28/2 har ett pass som är giltigt till 31/12 2024 och uppdaterar informationen i min anmälan vid behov.
 • När jag anmäler mig till Ævintýri – Islandsäventyret 2024 försäkrar jag/min vårdnadshavare att jag till min kännedom är fysiskt och psykiskt kapabel att genomföra arrangemanget. Om det i, eller efter, ansökan framkommer att ansökande av Vellinge Scoutkår inte anses förmögen att på ett tryggt och säkert sätt delta på arrangemanget, kan Vellinge Scoutkår neka deltagande.
 • Jag som anmäler mig till Ævintýri – Islandsäventyret 2024 kan om jag bryter mot arrangemangets regler eller Scouternas policys skickas hem från arrangemanget på egen bekostnad.
 • Jag som anmäler mig till Ævintýri – Islandsäventyret 2024 måste, om jag är under 18 år, senast den 3/12 2023 lämna in ett “Parental consent” till ledare i Vellinge Scoutkår.
 • Jag som anmäler mig till Ævintýri – Islandsäventyret 2024 behöver ha en giltig reseförsäkring.
 • Den som anmält till Ævintýri – Islandsäventyret 2024 är skyldig att betala hela arrangemangssavgiften. Arrangemangsavgiften uppgår maximalt till 13 300kr, utan bidrag och kostnadssänkningar. Alla inkomna bidrag, försäljningar, sponsringar och liknande kommer att sänka deltagaravgiften. Slutlig avgift kommer att beslutad och meddelas i Maj 2024
 • Den som anmäler sig till arrangemanget ansvarar för att alla delavgifter som meddelas från Vellinge Scoutkår betalas in senast de datum som anges för avgifterna.Följande undantag gäller vid betalning av arrangemangsavgiften:
 1. Den som avanmäler sig innan ansökningstiden har gått ut stryks från listorna och ingen betalning behöver erläggas.
 2. Den som avanmäler efter 3/12 2023 är skyldig att betala den avgift som inte går att få återbetald. Vellinge Scoutkår kommer göra sitt yttersta för att avbryta och ändra avbokningar för att största möjliga belopp ska kunna återbetalas. Detta kommer också i största möjliga mån speglas i de bokningar som görs inför resan.
 3. Den som avanmäler sig på grund av egen sjukdom som inte var känd vid anmälan och hindrar deltagande på arrangemanget, och kan styrka detta med läkarintyg, får om Vellinge Scoutkår godkänner skälen inbetalt belopp med avdrag av avbokningsavgifter återbetalat. Avbokningsavgiften bestäms av de bolag som resan bokats via.
 4. Om resan ställs in kommer de avgifter som går att avbryta och få återbetalda att återbetalas till de anmälda scouterna.